Croatian/Main Contents/Level 2/Lesson 2

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Verb "biti" (to be) / Glagol "biti"[edit]

Personal pronouns / Osobne zamjenice[edit]

Hrvatski Engleski
Ja I
Ti you
On he
Ona she
Ono it
Mi we
Vi you (plural, polite)
Oni They (muški rod)
One They (ženski rod
Ona They (srednji rod)

Verb "biti[edit]

Pronoun Biti Affirmative of biti Negative of biti
Ja sam Jesam Nisam
Ti si Jesi Nisi
On je jest/jeste or je Nije
Ona je jest/jeste or je Nije
Ono je jest/jeste or je Nije
Mi smo Jesmo Nismo
Vi ste Jeste Niste
Oni su Jesu Nisu
One su Jesu Nisu
Ona su Jesu Nisu

Unstressed (short forms)[edit]

P.P. Biti in Split
Ja sam u Splitu
Ti si
On je
Ona
Ono
Mi smo
Vi ste
Oni su
One
Ona

Interrogative[edit]

Jesam li (ja) u školi?
Jesi (ti)
Je (on)
(ona)
(ono)
Jesmo (mi)
Jeste (vi)
Jesu (oni)
(one)
(ona)

Next Lesson