Croatian/Main Contents/Level 1/Lesson 15

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
English Infinitive Aspect Present if irreg Participle if irreg
To burn Gorjeti I gorim Gorio, gorjela
To cry Plakati I plačem Plakao, plakala
To cut Sjeći I sječem Sjekao, sjekla
To dance Plesati I plešem Plesao, plesala
To die (Animals) Uginuti P uginem Uginuo, uginula
To die (Humans) (From a disease or old age) Umrijeti P umrem Umro, umrla
To die (Humans) (To be killed in a war, a car crash...) poginuti P poginem Poginuo, poginula
To die (Plants) Uvenuti P uvenem Uvenuo, uvenula
To draw Crtati I Crtao, crtala
To drink Piti I pijem Pio, pila
To eat Jesti I jedem Jeo, jela
To end Završiti P završim Završio, završila
To fall Padati I Pao, pala
To fall off Otpasti P otpadnem Otpao, otpala
To feed Hraniti I hranim Hranio, hranila
To fight boriti I borim Borio, borila
To beat (someone) Tući I tučem Tukao, tukla
To fill Napuniti P napunim Napunio, napunila
To find Naći P nađem Našao, našla
To find out, to discover Otkriti P otkrijem Otkrio, otkrila
To get by Snaći se P snađem Snašao, snašla
To give birth (animals) Okotiti P
To give birth (humans) Roditi P
To hang Visiti I
To hate Mrziti I
To hear Čuti I/P čujem Čuo, čula
To hide Sakriti P sakrijem
To hug Zagrliti P
To kick, to strike, to hit Udariti P
To kill Ubiti P ubijem
To lie Lagati I lažem
To lie (on the floor) Ležati I ležim
To listen Slušati I Slušam
To live Živjeti I živim Živio, živjela
To look alike, to be similar Nalikovati I nalikujem
To look alike, to be similar Sličiti I sličim
To look like Izgledati kao/poput I izgledam izgledao, izgledala
To look, to watch Gledati I Gledam
To love/like Voljeti I volim
To observe Promatrati I promatram
To read Čitati I
To ride (a horse) Jahati I jašem
To ride, to drive Voziti I vozim
To roll Kotrljati I
To run Trčati I trčim
To search, to look for Tražiti I tražim tražio, tražila
To see Vidjeti i/p vidim Video, vidjela
To sing Pjevati I
To sit Sjediti I sjedim
To sleep Spavati I spavam
To sniff (animals) Njušiti I
To sniff, to smell Mirisati I Mirišem
To stand Stajati I stojim
To stare Buljiti I
To start Početi P počnem
To study, to learn Učiti I
To take across Prevesti preko P Prevedem preko Preveo preko, prevela preko
To talk Pričati I pričam
To think Misliti I
To think about Razmišljati I razmišljam
To touch Dirati I
To translate Prevesti P prevedem Preveo, prevela
To write Pisati I pišem Pisao, Pisala
To win Pobijediti I pobijedim pobijedio, pobijedila
To collect Skupljati Skupljam Skupljao,
To lose Izgubiti Izgubim Izgubio, Izgubila
To defeat Savladati Savladam Savladao, Savladala

Next Lesson