Category:User cs

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

This category sorts Czech users by order of fluency (1 = native, 2 = nearly native, 3 = fluent, 4 = intermediate, 5 = basic).

Code Result Sort number
{{user language|cs|N}}
cs-N Tomuto uživateli je čeština mateřským jazykem.
1 = native
{{user language|cs|4}}
cs-4 Tento uživatel má znalosti českého jazyka srovnatelné s rodilým mluvčím..
2 = nearly native
{{user language|cs|3}}
cs-3 Tento uživatel může číst a psát plynně česky.
3 = fluent
{{user language|cs|2}}
cs-2 Tento uživatel může číst a psát česky na pokročilé úrovni.
4 = intermediate
{{user language|cs|1}}
cs-1 Tento uživatel může číst a psát česky na základní úrovni.
5 = basic
{{user language|cs|0}}
cs-0 Tento uživatel nemluví česky.
(not included)