Bulgarian/Lesson One

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Lessons[edit | edit source]

Introductions[edit | edit source]

 • Запознанства = Introductions


 • Г-ца Попова представя г-н Иванов на г-н Станчев...
 • Ms. Popova introduces Mr. Ivanov to Mr. Stanchev...
 • Г-ца Попова: - Здравейте г-н Станчев, как сте?
 • Г-н Станчев: - Много добре, г-це Попова, а Вие?
 • Г-ца Попова: - Благодаря, добре. Искам да Ви представя г-н Иванов, мой колега.
 • Г-н Станчев: - Приятно ми е да се запознаем, г-н Иванов.
 • Г-н Иванов: - И на мен също, г-н Станчев.


 • Непознати думи/изрази = New words/expressions:
 • г-ца (short for госпожица) (gospózhitsa) = ms.(miss)
 • г-н (short for господин) (gospodín) = mr.(mister)
 • представям (predstávyam)= to introduce
 • представя (predstávya) = introduces
 • много (mnógo) = very
 • добре (dobré) = good, well
 • благодаря (blagodaryə́) = thank you
 • а Вие? (a Víe?, Вие is the polite form, ти (ti) is the informal form) = and you?
 • искам (ískam) = I want (using аз (az) = I is optional in some situations
 • мой (moy) = my
 • колега (koléga) = colleague
 • Приятно ми е да се запознаем (Priyátno mi e da se zapoznáem) = It's nice to meet you
 • И на мен също (I na men sə́shto) = Me, too.


At the market[edit | edit source]

 • На пазара = At the market
 • Георги си купува плодове и зеленчуци на пазара...
 • Georgi is buying fruits and vegetables at the (open) market...


 • Георги: - Добър ден.
 • Продавачът: - Добър ден. Какво ще обичате?
 • Георги: - Един килограм ябълки, моля, също и два килограма домати и три краставици.
 • Продавачът - Заповядайте, 4 лева, ако обичате.
 • Георги: - Заподявайте. Благодаря много.
 • Продавачът: - Няма защо. Приятен ден.
 • Георги: - Всичко хубаво.


 • Непознати думи/изрази = New words/expressions:
 • Добър ден (Dóbər den) = Good day
 • Какво ще обичате? (Kakvó shte obíchate) = What would you like?
 • килограм (kilográm) = kilogram
 • ябълка (yábəlka) = apple
 • домат (domát) = tomato
 • краставица (krástavitsa) = cucumber
 • Заповядайте (zapovyádayte) (formal), заповядай (zapovyáday) (informal) = Here you are / Here you go
 • лев (lev) = lev (singular), лева (léva) = leva (plural)
 • Благодаря много (Blagodaryə́ mnógo) = Thanks a lot
 • Няма защо (Nyáma zashtó) = You are welcome (lit. For nothing)
 • Приятен ден (Priyáten den) = Have a nice day
 • Всичко хубаво (Fsíchko húbavo) = All the best

Directions[edit | edit source]

 • Упътване = Directions
 • Краси пита Мария как да стигне до...
 • Krassi is asking Maria how to get to...


 • Краси: - Извинете, можете ли да ми кажете как да стигна до НДК?
 • Мария: - Разбира се. Продължете направо по Алабин...
 • Краси: - По тази улица ли?
 • Мария: - Да. После завийте надясно по Витошка и ходете все направо. Ще видите НДК от лявата Ви страна.
 • Краси: - Благодаря Ви. А колко далеч е оттук?
 • Мария: - Не е много далече...на около половин час.
 • Краси: - Благодаря Ви още веднъж. Всичко хубаво.
 • Мария: - Довиждане.
 • Непознати думи/изрази = New words/expressions:
 • Извинете (Izvinéte) = Excuse me
 • можете ли да ми кажете (Mózhete li da mi kázhete) = Can you tell me...
 • как да стигна до (kak da stígna do) = how to get to...
 • НДК (En De Ka) = National Palace of Culture
 • Разбира се (razbíra se) = of course
 • Продължете (prodalzhéte), продължавам (prodəlzhávam) = continue = keep going
 • Алабин, Витошка = Streets in Sofia
 • По тази улица ли? (Po tázi úlitsa li?) = To follow this street?
 • Ще видите НДК от лявата Ви страна. (Shte vídite NDK ot lyávata Vi straná) = You'll see NDK on your left hand side
 • А колко далеч е оттук? (A kólko daléch e ottúk) = And, how far is it from here?
 • Не е много далече (Ne e mnógo daléche) = It is not very far
 • на около половин час (na okoló polovín chas) = About half an hour
 • Благодаря Ви още веднъж (Blagodaryə́ Vi óshte vednə́zh) = Thank you once again
 • Довиждане (Dovízhdane) = Good bye