Azerbaijani/Contents (Latin)/Lesson Three - Introductions

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Introductions[edit]

1. 1.
This is Eric. He is my friend. Bu Erikdir. O mənim dostumdur.
This is my father. His name is Fuad. Bu mənim atamdır. Onun adı Fuaddır.
This is my mother. Her name is Nargiz. Bu mənim anamdır. Onun adı Nərgizdir.
This is my sister. Her name is Fidan. Bu mənim bacımdır. Onun adı Fidandır.
This is my brother. His name is Samir. Bu mənim qardaşımdır. Onun adı Samirdir.
This is my director. His name is Vahid. Bu mənim direktorumdur. Onun adı Vahiddir.
Or Vahid muallim (teacher) is my director. Or Vahid müəllim mənim direktorumdur.
2. 2.
A: Please get acquainted, this is Vahid muallim (teacher). He is the director of our school. A: Tanış olun, Vahid müəllim. O bizim məktəb direktorudur.
B: Hello, Vahid muallim. You are welcome. B: Salam, Vahid müəllim, xoş gəlmisiniz.
V: Thank you so much. V: Çox sağ olun.