Azerbaijani/Contents (Latin)/Lesson Four - Politely Speaking

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Politely Speaking[edit]

1. 1.
Thank you very much. Çox sağ olun.
Here you go. Buyurun.
Please Zəhmət olmasa.
Sorry or Excuse me. Bağışlayın.
Excuse me. Üzr istəyirəm
2. 2.
A: Please give me water. A: Zəhmət olmasa, mənə su verin.
B: Here you go. B: Buyurun.
A: Thank you so much. A: Çox sağ olun.
3. 3.
Please shut the door. Zəhmət olmasa, qapını ört.
Please turn off the light. Zəhmət olmasa, işığı söndür.
4. 4.
A: Excuse me, where is the bathroom? A: Bağışlayın, tualet haradadır?
B: Over there B: Orada.
A: Thank you very much. A: Çox sağ olun.
5. 5.
A: Sorry or Excuse me, how can I go to the post office? A: Üzr istəyirəm, poçta necə getmək olar?
B: Go straight. B: Düz gedin.
A: Thank you so much. A: Çox sağ olun.
B: You are welcome. B: Buyurun.