Albanian/Animals

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
 • Cow (female) :Lopë;
 • Cow (male) :Dem;
 • Pig (female) :Dosë;
 • Pig (male) :Derr;
 • Sheep (female) :Dele;
 • Sheep (male) :Dash;
 • Lion (female) :Luaneshë;
 • Lion (male) :Luan;
 • Cat (female) :Mace;
 • Cat (male) :Maçok;
 • Dog : Qen;
 • Hamster :Kavie;
 • Mice (or) Mouse :Mi;
 • Fish :Peshk;
 • Goldfish :Peshk i artë (or) Peshk i kuq;
 • Bird :Zog;
 • Snake :Gjarpër;
 • Ant :Milingonë;
 • Cockroach :Bubuzhel (or) Kacabun;
 • Fly :Mizë;
 • Mosquito :Mishkonjë;
 • Rabbit :Lepur;
 • Squirrel: Ketër;
 • Wolf :Ujk;
 • Bear :Ari;
 • Horse (female): Pelë;
 • Horse (male): Hamshor (or) Kalë;
 • Chicken (female) :Pulë;
 • Chicken (male) :Gjel