Polish/Some useful expressions

From Wikibooks, open books for an open world
(Redirected from Polish:Some useful expressions)
Jump to navigation Jump to search

^ Polish ^ > Polish pronunciation >


As an initiation to Polish it's useful to know a few common expressions:

Translation Phrase IPA Pronunciation Remarks
Polish language język polski,
polszczyzna
['jɛ̃zik 'pɔlski]
[pɔl'ʃʧizna]
listen
listen
hello cześć ['ʧɛɕtɕ] listen informal, used both for greeting and good-bye, lit. “honour”
good morning, good afternoon dzień dobry ['dʑɛɲ ,dɔbri] listen lit. “good day”
good-bye do widzenia [dɔvi'ʣɛɲa] listen lit. “until seeing”
good night dobranoc [dɔ'branɔʦ] listen
please proszę ['prɔʃɛ̃] listen
you're welcome proszę bardzo [ˌprɔʃɛ̃'barʣɔ] listen
don’t mention it nie ma za co [ˌɲɛma'zaʦɔ] listen lit. “(there's) nothing for it”
thank you dziękuję [dʑɛ̃'kujɛ̃] listen
this one m: ten
f: ta
n: to
[tɛn]
[ta]
[tɔ]
listen
that one m: tamten
f: tamta
n: tamto
['tamtɛn]
['tamta]
['tamtɔ]
listen
how much? ile? ['ilɛ] listen
English language język angielski ['jɛ̃zik aŋ'gɛ´lski]
yes tak [tak] listen
no nie [ɲɛ] listen
I don’t understand Nie rozumiem [ɲɛrɔ'zumiɛm] listen
where's the bathroom? Gdzie jest łazienka? [ˌgdʑɛjɛst wa'ʑeŋka] listen
generic toast: Na zdrowie! (or just "Zdrowie!") [na zdrɔv'ɛ] listen lit. “to health”
do you speak English? Czy mówi Pan po angielsku?
Czy mówi Pani po angielsku?
Czy mówisz po angielsku?
i'muvipan poaŋ'gɛ´lsku]
i'muvipani poaŋ'gɛ´lsku]
i'muviʃ poaŋ'gɛ´lsku]
listen
listen
listen
Pan — sir, Mr.; Pani — Mrs.; the third form is both impersonal and informal
what is it? Co to jest? [ʦɔtɔ'jɛst] listen
Welcome to Poland! Witamy w Polsce! [vi'tami 'fpɔlsʦɛ] listen
I love you Kocham cię ['kɔxamtɕɛ̃]

^ Polish ^ > Basic sentences 1 >]