Traditional Chinese Medicine/From Walsura Piscidia To Zostera Marina

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

TCM | Pulse | TCM Terms | Acupuncture | Formula Design | Single Herbs | Usage Of Herbs | Prescriptions | Usage Of Prescriptions | Sources | Materia Medica | Interactions | Glossaries


From Walsura Piscidia to Zostera Marina[edit | edit source]

Source of Materia Medica Chinese Term Transliteration Common English Name
Walsura Piscidia 匹西狄割舌树 Pi Xi Di Ge She Shu Piscidi Cuttongue tree
Walsura Yunnanensis 云南割舌树 Yun Nan Ge She Shu Yunnan Cuttongue tree
Waltheria Americana 和他草 He Ta Cao Florida Waltheria
Wedelia Chinensis [Syn. Solidago Chinensis, Wedelia Calendulacea] 蟛蜞菊 Peng Qi Ju Chinese Wedelia
Welwitschia Mirabilis 百岁叶 Bai Sui Ye Longlived Leaf
Wikstroemia Chamaedaphne 河朔荛花 He Shuo Yao Hua Lowdaphne Stringbush
Wikstroemia Indica 了哥王根 Liao Ge Wang Gen Indian Stringbush Root
Wikstroemia Lanceolata 披针形荛花 Pi Zhen Xing Yao Hua Lanceolate Stringbush
Wikstroemia Monticola 山地荛花 Shan Di Yao Hua Country Stringbush
Wikstroemia Sikokiana 四国荛花 Si Guo Yao Hua Siko Stringbush
Winchia Calophylla 盆架树 Pen Jia Shu Prettyleaf Winchia
Wisteria Sinensis 紫藤 Zi Teng Chinese Wisteria
Wisteria Sinensis 紫藤子 Zi Teng Zi Chinese Wisteria Seed
Withania Coagulans 凝固睡茄 Ning Gu Shui Qie Coagulate Withania
Withania Somnifera 催眠睡茄 Cui Mian Shui Qie Somniferous Withania
Woodfordia Fruticosa 虾子花 Xia Zi Hua Shrubby Woodwardia
Woodwardia Orientalis 东方狗脊 Dong Fang Gou Ji Oriental Chain Fern
Woodwardia Virginica 弗吉尼亚狗脊蕨 Fu Ji Ni Ya Gou Ji Jue Virginia Chain Fern
Wrightia Javanica 爪哇倒吊笔 Zhao Wa Dao Diao Bi Java Wrightia
Wrightia Tomentosa 胭木 Yan Mu Tomentose Wrightia
Xanthium Canadense 加拿大苍耳 Jia Na Da Cang Er Canadian Cocklebur
Xanthium Chasei 蔡斯苍耳 Cai Si Cang Er Chase Cocklebur
Xanthium Chinense 中国苍耳 Zhong Guo Cang Er Burweed
Xanthium Commune 普通苍耳 Pu Tong Cang Er Common Cocklebur
Xanthium Occidentale 西方苍耳 Xi Fang Cang Er Occidental Cocklebur
Xanthium Orientale 东方苍耳 Dong Fang Cang Er Oriental Cocklebur
Xanthium Pennsylvanicum 宾夕法尼亚苍耳 Bin Xi Fa Ni Ya Cang Er Pennsylvanian Cocklebur
Xanthium Riparium 小溪苍耳 Xiao Xi Cang Er Ripply Cocklebur
Xanthium Sibiricum [Syn. Xanthium Strumarium] 苍耳 Cang Er Siberian Cocklebur
Xanthoceras Sorbifolia 文冠木 Wen Guan Mu Shinyleaf yellowhorn
Xanthorhiza Simplicissima 黄根树 Huang Gen Shu Yellowroot
Xeranthemum Cylindraceum 长筒旱花 Chang Tong Han Hua Cylinder Immortelle
Xerocomus Badius 褐绒盖牛肝菌 He Rong Gai Niu Gan Jun Bay Bolete
Xylopia Aromatica 芳香木瓣树 Fang Xiang Mu Ban Shu Aromatic Xylopia
Xylopia Buxifolia 黄杨叶木瓣树 Huang Yang Ye Mu Ban Shu Boxleaf Xylopia
Xylopia Columbiana 哥仑比亚木瓣树 Ge Lun Bi Ya Mu Ban Shu Columbia Xylopia
Xylopia Discreta 稀疏木瓣树 Xi Shu Mu Ban Shu Discrete Xylopia
Xylopia Parviflora 小花木瓣树 Xiao Hua Mu Ban Shu Smallflower Xylopia
Xylopia Vielana 木瓣树 Mu Ban Shu Common Xylopia
Yathea Podophylla 柄叶桫椤 Bing Ye Suo Luo
Zanthoxylum Acanthopodium 刺花椒 Ci Hua Jiao Acanthoid Pricklyash
Zanthoxylum Acutifolium 尖叶花椒 Jian Ye Hua Jiao Acute-leaf Pricklyash
Zanthoxylum Ailanthoides 樗叶花椒 Chu Ye Hua Jiao Ailanthus-like Pricklyash
Zanthoxylum Ailanthoides 樗叶花椒根 Chu Ye Hua Jiao Gen Ailanthus-like Pricklyash Root
Zanthoxylum Ailanthoides 樗叶花椒皮 Chu Ye Hua Jiao Pi Ailanthus-like Pricklyash Bark
Zanthoxylum Americanum [Syn. Xanthoxylum Americanum] 美洲花椒 Mei Zhou Hua Jiao Pricklyash
Zanthoxylum Armatum 毛竹叶花椒 Mao Zhu Ye Hua Jiao Armate-leaf Pricklyash
Zanthoxylum Arnottianum 阿诺提花椒 A Nuo Ti Hua Jiao Arnotti Pricklyash
Zanthoxylum Avicennae 鹰不泊 Ying Bu Bo Avicenna’s Pricklyash
Zanthoxylum Belizense 伯利兹花椒 Bo Li Zi Hua Jiao Beliz Pricklyash
Zanthoxylum Brachyacanthum 短刺花椒 Duan Ci Hua Jiao Shortspine Pricklyash
Zanthoxylum Bungeanum 花椒 Hua Jiao Bunge Pricklyash
Zanthoxylum Bungeanum 花椒根 Hua Jiao Gen Bunge Pricklyash Root
Zanthoxylum Clava-Hercules 美国刺椒 Mei Guo Ci Jiao Hercules’ Club
Zanthoxylum Cuspidatum 花椒簕 Hua Jiao Le Cuspidate Pricklyash
Zanthoxylum Decaryi 得卡瑞花椒 De Ka Rui Hua Jiao Decary Pricklyash
Zanthoxylum Dimorphophyllum Var. Spinifolum 刺异叶花椒 Ci Yi Ye Hua Jiao Spinyleaf Prickleyash
Zanthoxylum Dipetalum 二盾状花椒 Er Dun Zhuang Hua Jiao Twopetaline Pricklyash
Zanthoxylum Dissitum 大叶花椒 Da Ye Hua Jiao Shellfish Pricklyash
Zanthoxylum Dissitum 大叶花椒根 Da Ye Hua Jiao Gen Shellfish Pricklyash Root
Zanthoxylum Echinocarpum 刺壳花椒 Ci Ke Hua Jiao Spinyfruit Pricklyash
Zanthoxylum Elephantiasis 厚皮花椒 Hou Pi Hua Jiao Thickbark Pricklyash
Zanthoxylum Flavum 黄心花椒 Huang Xin Hua Jiao Yellow-heart Pricklyash
Zanthoxylum Hamiltonianum 高山花椒 Gao Shan Hua Jiao Alpine Pricklyash
Zanthoxylum Integrifoliolum 全缘叶花椒 Quan Yuan Ye Hua Jiao Integrifolious Pricklyash
Zanthoxylum Myriacanthum 大叶臭花椒 Da Ye Chou Hua Jiao Manyspiny Pricklyash
Zanthoxylum Nitidum 入地金牛(两面针) Ru Di Jin Niu Shinyleaf Pricklyash
Zanthoxylum Ovalifolium 椭圆叶花椒 Tuo Yuan Ye Hua Jiao Ellipticleaf Pricklyash
Zanthoxylum Piperitum 胡椒花椒 Hu Jiao Hua Jiao Japanese Pricklyash
Zanthoxylum Planispinum 竹叶椒 Zhu Ye Jiao Bambooleaf Pricklyash
Zanthoxylum Planispinum 竹叶椒根 Zhu Ye Jiao Gen Bambooleaf Pricklyash Root
Zanthoxylum Podocarpum 柄果花椒 Bing Guo Hua Jiao Stalkedfruit Pricklyash
Zanthoxylum Rubescens 红花椒 Hong Hua Jiao Red Pricklyash
Zanthoxylum Schinifolium 青椒 Qing Jiao Peppertree Pricklyash
Zanthoxylum Simulans 野花椒根 Ye Hua Jiao Gen Flatspine Pricklyash Root
Zanthoxylum Simulans 野花椒皮 Ye Hua Jiao Pi Flatspine Pricklyash Bark
Zanthoxylum Simulans 野花椒叶 Ye Hua Jiao Ye Flatspine Pricklyash Leaf
Zanthoxylum Tsihanimposa 齐汉宁花椒 Qi Han Ning Hua Jiao Tsihanim Pricklyash
Zanthoxylum Veneficium 毒花椒 Du Hua Jiao Venenous Pricklyash
Zea Mays 玉米麸 Yu Mi Fu Maize Bran
Zea Mays 玉米须 Yu Mi Xu Maize Style
Zea Mays 玉蜀黍 Yu Shu Shu Maize
Zephyranthes Candida 肝风草 Gan Feng Cao Autumn Zephyrlily
Zephyranthes Grandiflora [Syn. Zephyranthes Carinata] 风雨花 Feng Yu Hua Rosepink Zephyrlily
Zexmenia Brevifolia 短叶蟛蜞菊 Duan Ye Peng Qi Ju
Zexmenia Buphthalmiflora 牛眼蟛蜞菊 Niu Yan Peng Qi Ju
Zingiber Aromaticum 芳香姜 Fang Xiang Jiang Aromatic Ginger
Zingiber Cassumunar 野姜 Ye Jiang Cassumuna Ginger
Zingiber Officinale 干姜 Gan Jiang Dried Common Ginger
Zingiber Officinale 生姜 Sheng Jiang Fresh Common Ginger
Zingiber Zerumbet 红球姜 Hong Qiu Jiang Zerumbet Ginger
Zinnia Elegans 百日草 Bai Ri Cao Youth-and-old-age
Zizia Aptera 芨芨芹 Ji Ji Qin Heart-leaved Alexanders
Ziziphus Amphibia 水陆枣 Shui Lu Zao Amphibian Jujube
Ziziphus Cambodiana 柬埔寨枣 Jian Pu Zhai Zao Cambodia Jujube
Ziziphus Jujuba 大枣 Da Zao Chinese Date
Ziziphus Jujuba Var. Inermis 无刺枣 Wu Ci Zao Spineless Common Jujube
Ziziphus Jujuba Var. Spinosa 酸枣 Suan Zao Spine Date
Ziziphus Jujuba Var. Spinosa 酸枣仁 Suan Zao Ren Spine Date Kernel
Ziziphus Mauritiana 缅枣 Mian Zao Indian Jujube
Zizyphus Abyssinica 埃塞俄比亚枣 Ai Sai E Bi Ya Zao Ethiopian Jujube
Zizyphus Mucronata 尖叶枣 Jian Ye Zao Mucronated Jujube
Zizyphus Oenoplia 小果枣 Xiao Guo Zao Littlefruit Jujube
Zostera Marina 海带 Hai Dai Eelgrass

back to :

Ref: "Encyclopedia of Traditional Chinese Medicines - Molecular Structures, Pharmacological Activities, Natural Sources and Applications" Zhou, Jiaju, Xie, Guirong, Yan, Xinjian. Springer Heidelberg Dordrecht London New York (2011). ISBN 978-3-642-16740-9 e-ISBN 978-3-642-16741-6