Pinyin/Zhu Jiang Delta

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Search Pinyin Zhu Jiang

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

Map of Zhu Jiang Delta in Green

The Zhu Jiang Delta in Guangdong Province of China, is the area surrounding the Zhu Jiang River Mouth where the Zhu Jiang River flows into the South China Sea. It is one of the most populated urban regions in the world and one of the main centers of China's economic growth.

ZG Guaangdong Sheeng d Zhu Jiang Sanjiaaozhou, shih liurruh Narn Haai d Zhu Jiang Herkoou d zhouweir dihqu. ta shih shihjieh shahng rernkoou zuih chourmih d cherngshih quyuh zhiyi, yeeshih ZG jingjih zengzhaang d zhohngyaoh zhongxin zhiyi.