Pinyin/Nanning

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Search Pinyin Nanning

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

Nanning is the capital of Guangxi Zhuang Autonomous Region of China. It has more than 1,680 years of history. It is the political, economical, cultural and technological center of Guangxi. It is the core city of Beibu Gulf economic zone. It has an area of 22,112km2. It has a population of 6,700,000+; including 51% Zhuang people, 47% Han people. Nanning commonly uses Putonghua and Cantonese, but Cantonese is gradually declining.

Narnnirng shih ZG Guaangxi Zhuahngzur Zihzhihqu d shooufuu, yoou 1680 duo niarn lihshii. ta shih Guaangxi zhehngzhih, jingjih, wernhuah her kejih zhongxin, yiijir Beeibuh Wan Jingjihqu herxin cherngshih. ta d miahnji 2'2112km2. ta d rernkoou 670'0000+; baokuoh 51% Zhuahngzur, 47% Hahnzur. Narnnirng tongyohng Puutonghuah her Guaangdonghuah, dahnshih Guaangdonghuah zhehngzaih zhurjiahn shuailuoh.