Dutch/Lesson 3A

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

Les 3A ~ Lesson 3A

De tijd ~ The time

Fill in the blanks
Poem

Voorwoord Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Les 9 Les 10 Les 11 Les 12 Les 13 Les 14 Les 15 Les 16 Les 17 Les 18 Les 19 Les 20 Les 21 Les 22
Practice Les 1A Les 2A Les 3A Les 4A Les 5A Les 6A Les 7A Les 8A Les 9A Les 10A Les 11A Les 12A Les 13A Les 14A Les 15A Les 16A Les 17A Les 18A Les 19A Les 20A Les 21A Les 22A
Examples Vb. 1 Vb. 2 Vb. 3 Vb. 4 Vb. 5 Vb. 6 Vb. 7 Vb. 8 Vb. 9 Vb. 10 Vb. 11 Vb. 12 Vb. 13 Vb. 14 Vb. 15 Vb. 16 Vb. 17 Vb. 18 Vb. 19 Vb. 20 Vb. 21 Vb. 22

Fill-in-the-blank 3A-1[edit]

 • Op een middag gingen de vrienden tot één uur _____.
 • Het _____ getal in de reeks 1 2 3 4 5 heet vijf.
 • Drie plus zeven is _____
 • Elf minus drie is _____
 • Twee maal zes is _____
 • Twaalf gedeeld door vier is _____

Fill-in-the-blank 3A-2[edit]

Put the following words in the right sentence:

eigenlijk, gisteren, langzaam, nieuw, prettig, klokkentoren, liever, pak, kennis te maken, nu
Vandaag is het de twaalfde Mei, dus ______ was het de elfde.
Zij wilde _____ liever buiten zitten.
Op de _____ zien ze dat het twee uur is.
Ik kan hem goed verstaan. Hij praat ______
Heb je een _____ fiets? Erg mooi!
Hij is gisteren uit Engeland gekomen en hij is ___ hier op bezoek.
Hij stelt zich voor en zegt : "Aangenaam met u _____!"
Nee, geen thee voor mij. Ik heb _____ een biertje.
De meneer in het restaurant zei: "Ik _____ even de menukaarten".
Het was erg _____ buiten op het terras.

Some more about telling time[edit]

Expressing pm versus am[edit]

Nl-partsofday.svg

In Dutch, rather than using am/pm, the 24 hours of a day are roughly divided in four 6 hour periods with four adverbial expressions. Click on the arrows to hear the pronunciation.

3am: drie uur 's nachts
9am: negen uur 's morgens
3pm: drie uur 's middags
9pm: negen uur 's avonds

Notice that each of these adverbial expressions start with 's. It is an abbreviation of the old genitive masculine of the article de: des. The nouns behind it also have an -s as ending. This too is an old fossilized genitive. Dutch no longer has a functioning system of case endings like German does, but there is plenty of relics still in daily use.

The nouns used are:

de nacht
the night
de morgen
the morning
de middag
the afternoon
de avond
the evening

Instead of "'s morgens" one can also use "'s ochtends"

The times 12pm and 12am are called

de middernacht
midnight
het middaguur
noon

Parts of the hour[edit]

We have seen that "half" is used to show the half hour, but the usage is different

 • Half twee 's middags - Half past one in the afternoon.

The quarter hours are not so hard

 • Kwart voor twee - 1h45
 • Kwart over twee - 2h15

A few minutes before or after the hour go the same way:

 • Vijf voor vier: 3h55
 • Tien over vier: 4:10

However, closer to the half hours, the half hour can be taken as reference point:

 • Vijf over half twee: 1:35
 • Tien voor half zes: 5:20

In the latter case we can also use the closest whole hour as reference point:

 • Twintig na vijf: 5:20

Numbers after a preposition[edit]

When an approximate reference to an hour is given by just a numeral after a preposition, the numeral may have an ending -en. Once again this is a relict of the case endings, a dative in this case.

E.g. the last example could also be

 • Twintig na vijven: 5:20

This is more common in sentences like

Het is even voor drieën - It's almost three o'clock
Het loopt al tegen tienen - It's running on ten o'clock
Na zessen is het bureau gesloten - After six the bureau is closed.

Time to sleep[edit]

Study the following poem by Willem Willink and then watch the video

Het schaap heeft slaap.
De koe is moe.
Het varken doet zijn oogjes toe.
Het paard kijkt over het prikkeldraad en denkt: "Het is ontzettend laat".
De kip zegt zacht nog een keer "tok", en ach, daar slaapt ze op haar stok.
De boer kruipt ook het bed maar in, lekker dicht naast zijn boerin.
Translation • Lesson 3A • Het schaap heeft slaap
The sheep is sleepy
The cow is tired
The pig closes its little eyes
The horse looks over the barbed wire and thinks: "It is awfully late".
The hen softly says "tok" once again, and och, there she sleeps on her stick
The farmer also crawls into bed, nice and snug next to rhe farmer's wife.


There is also a version with music by Harry Bannink. Enjoy, but don't fall asleep!