Dutch/Lesson 12/Key

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
De regering heeft een nieuwe wet aangenomen.
Er is door de regering een nieuwe wet aangenomen.
De piloot vliegt de Concorde naar Parijs.
De Concorde wordt door de piloot naar Parijs gevlogen.
Hij voorkomt daarmee veel ellende.
Daar wordt door hem veel ellende mee voorkomen.
De politie zag de dief bij de inbraak.
De dief werd door de politie bij de inbraak gezien.
Zij namen hem gevangen en brachten hem naar de gevangenis.
Hij werd door hen gevangen genomen en naar het gevang gebracht.
U verkoopt die oplichter uw prachtige auto toch niet?
Uw prachtige auto wordt toch niet door U aan die oplichter verkocht?
Jullie doorzien het probleem niet goed.
Het probleem wordt door jullie niet goed doorzien.
Hij zal morgen zonder twijfel met grote voldoening zijn grote huis in gebruik nemen.
Zijn grote huis zal morgen zonder twijfel met grote voldoening door hem in gebruik worden genomen.


Put into active voice:

Er is veel geleden in die oorlog.
Men heeft in die oorlog veel geleden.
De klok is door de wetgeving die onlangs aangenomen is, goeddeels een eeuw of meer teruggezet.
Men heeft de klok door de wetgeving die men onlangs aangenomen heeft, goeddeels een eeuw of meer teruggezet.
Er wordt vergeten dat hij door deze tegenslag diep geraakt is.
Men vergeet dat deze tegenslag hem diep geraakt heeft.
Hem wordt grove nalatigheid verweten.
Men verwijt hem grove nalatigheid.
De Tour de France wordt niet vaak zeven keer achter elkaar door dezelfde wielrenner gewonnen.
Dezelfde wielrenner wint niet vaak zeven keer achter elkaar de Tour de France.
De winkel wordt met behulp van een gesloten TV-circuit door veiligheidspersoneel in de gaten gehouden.
Veiligheidspersoneel houdt de winkel met behulp van een gesloten TV-circuit in de gaten.